Roborock Gen 3

19,000,000.00 10,990,000.00

Roborock Gen 3 là robot hút bụi mới và cao cấp nhất của Xiaomi vừa được giới thiệu tháng 4/2019. Không chỉ là một phiên bản nâng cấp từ Gen2 mà ở phiên bản mới này có nhiều tính năng mới, và cải tiến mới hoàn thiện đến độ mẫu mực.

Category: