Phụ kiện Robot hút bụi

Phụ kiện

Bánh lái Roborock

250.000 

Phụ kiện

Bánh xe Roborock

500.000 
300.000 
150.000 
300.000 

Phụ kiện

Dock sạc Roborock

1.500.000 
90.000 
500.000 

Phụ kiện

Két nước Roborock

500.000 

Phụ kiện

LDS Roborock

1.200.000